سیم ارت افشان (NYAF) سایز 1 در 35 لینکو – البرز الکتریک نور | یک متری

۲۴۱,۸۰۰ تومان۲۲۴,۸۷۴ تومان

مشخصات محصول :

  • تک رشته بانچ
  • شکل هادی افشان (کلاس5) ارت
  • سطح مقطع خالص سیم 35 میلیمتر مربع
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت