توجه: متأسفانه بدلیل مشکلات تأمین کالا از سمت شرکت تولید کننده، محصولات دمنده از سبد فروش مارت الکتریک حذف گردیده است.

انواع هواکش های خانگی دمنده
  انواع هواکش های تأسیساتی دمنده
   انواع هواکش های صنعتی دمنده

    همچنین میتوانید لیست قیمت محصولات روشنایی صباترانس را مشاهده نمایید

    فروش شگفت انگیز محصولات صنعت برق و الکتریک