• ارسال به سراسر کشور 
  • تحویل به پست پس از یک روز کاری

 

Self-cleaning & worry-free

Intelligently activates every 2 hours to keep your water and bottle stink-free..

  • پیک فقط شهر تهران و کرج
  • قابل انتخاب پیشکرایه و پسکرایه (الوپیک)
  • ارسال از حداقل 3 ساعت بعداز سفارش

Self-cleaning & worry-free

Intelligently activates every 2 hours to keep your water and bottle stink-free..