سیم ارت مفتول سایز 1 در 10 لینکو – البرز الکتریک نور | یک متری

۷۶,۵۰۰ تومان۷۲,۶۷۵ تومان

مشخصات محصول :

  • تک رشته بانچ
  • شکل هادی افشان (کلاس5) ارت
  • سطح مقطع خالص سیم 10 میلیمتر مربع
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت