سیم برق افشان (NYAF) سایز 1 در 35 لینکو – البرز الکتریک نور | یک متری

۲۴۰,۵۰۰ تومان۲۲۳,۶۶۵ تومان

مشخصات محصول :

  • تک رشته بانچ
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • سطح مقطع خالص سیم 35 میلیمتر مربع
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر   3.3  اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت