کابل برق افشان (NYMHY) سایز 2 در 2.5 لینکو – البرز الکتریک نور | حلقه

۲,۸۵۸,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول :

  • 2 رشته با سطح مقطع 0.75
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت

موجود

مقایسه