کابل برق افشان (NYMHY) سایز 3 در 35 + 16 لینکو 16+35*3 – البرز الکتریک نور | متر

۸۶۶,۱۱۵ تومان

مشخصات محصول :

  • 2 رشته با سطح مقطع 0.5
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت

موجود