کابل برق افشان (NYMHY) سایز 3 در 70 + 35 لینکو 35+70*3 – البرز الکتریک نور | متر

۱,۲۱۷,۰۰۰ تومان

مشخصات محصول :

  • 2 رشته با سطح مقطع 0.5
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت

موجود

مقایسه