کابل سازمانی (NYCY) سایز 1 در 10+10 لینکو – البرز الکتریک نور | متر

۱۳۳,۷۷۰ تومان

مشخصات محصول :

  • 1 رشته با سطح مقطع 10+10
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت

موجود