کابل سازمانی (NYCY) سایز 3 در 10+10 لینکو – البرز الکتریک نور | متر

۳۰۹,۸۷۶ تومان

مشخصات محصول :

  • 3 رشته با سطح مقطع 19 میلیمتر مکعب
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت
  • وزن تقریبی: 687 Kg\Km

موجود