کابل مفتول (کولری) سایز 4 در 1.5 لینکو – البرز الکتریک نور | حلقه

۴,۸۰۲,۰۶۰ تومان

مشخصات محصول :

  • 5 رشته با سطح مقطع 9.8 میلی متر مکعب
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت

موجود