کابل مفتول (NYY) سایز 3 در 120+240 لینکو – البرز الکتریک نور | متر

۵,۶۳۴,۷۳۵ تومان

مشخصات محصول :

  • 3 رشته با سطح مقطع 120+240
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت

موجود