کابل مفتول (NYY) سایز 3 در 6 لینکو – البرز الکتریک نور | متر

۱۴۳,۵۴۵ تومان

مشخصات محصول :

  • 3 رشته با سطح مقطع 6.9 میلی متر مکعب
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت
  • وزن تقریبی : 92 Kg/Km

موجود