کابل مفتول (NYY) سایز 5 در 16 لینکو – البرز الکتریک نور | متر

۵۹۲,۸۰۰ تومان

مشخصات محصول :

  • 5 رشته با سطح مقطع 20.5 میلی متر مکعب
  • شکل هادی افشان (کلاس5)
  • جنس هادی مس آنیل شده
  • مقاومت الکتریکی هادی هر رشته در دمای 20 درجه سانتیگراد حداکثر 3.3 اهم در یک کیلومتر
  • سطح ولتاژ :  450/750 ولت
  • وزن تقریبی : 1222 Kg/Km

موجود