نمایش دادن همه 4 نتیجه

کلید اتوماتیک کامپکت قابل تنظیم

کلید اتوماتیک کمپکت از انواع کلید‌های فشار ضعیف است که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارا می‌باشد. کلید اتوماتیک کمپکت بدون آسیب رسیدن به کلید، مدار را قطع می‌کند؛ بنابراین کلید قطع مدار وسیله‌ای ترکیبی از یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی می‌باشد. عملکرد آن مشابه ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز است. همچنین کلید‌های اتوماتیک می‌توانند حفاظت اتصال به زمین، حفاظت موتوری و حفاظت ژنراتوری را با استفاده از رله‌های میکرولوجیک تعبیه شده داخل کلید تامین کنند.

در نوع کلید‌های اتوماتیک قابل تنظیم، امکان تنظیم جریان از ۰.۶ یا ۰.۸ تا ۱ برابر جریان بار کامل وجود دارد.

۲,۹۰۹,۰۰۰ تومان
۱۶,۳۷۲,۰۰۰ تومان
۱۲,۶۱۷,۰۰۰ تومان
۴,۴۵۱,۰۰۰ تومان