نمایش دادن همه 7 نتیجه

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک کمپکت از انواع کلید‌های فشار ضعیف است که وظیفۀ قطع یا وصل مدار الکتریکی را برعهده دارد. کلید اتوماتیک توان قطع و وصل جریان نامی و همچنین قطع و وصل جریان اتصال کوتاه و اضافه بار را دارا می‌باشد. کلید اتوماتیک کمپکت بدون آسیب رسیدن به کلید، مدار را قطع می‌کند؛ بنابراین کلید قطع مدار وسیله‌ای ترکیبی از یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی می‌باشد. عملکرد آن مشابه ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز است. همچنین کلید‌های اتوماتیک می‌توانند حفاظت اتصال به زمین، حفاظت موتوری و حفاظت ژنراتوری را با استفاده از رله‌های میکرولوجیک تعبیه شده داخل کلید تامین کنند.

کلید‌های اتوماتیک فیکس از لحاظ رنج جریان قابل حفاظت غیر قابل تنظیم هستند.

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۱,۱۲۷,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 1250 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۳۹,۰۱۶,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 800 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۱۲,۲۸۸,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۵,۶۷۰,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۸,۱۴۹,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۱,۷۳۴,۰۰۰ تومان

کلید اتوماتیک کامپکت فیکس

کلید اتوماتیک 100 آمپر فیکس FIX پارس فانال

۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان